Kraamtranen

Alles over postnatale depressies,
PMS en andere hormonale problemen.

Welkom op de website "Kraamtranen" - voor als een zwangerschap geen roze wolk is.

Deze website geeft informatie over de symptomen en mogelijke oorzaken van Postpartum depressie, Premenstruele spanning, Premenstrueel distress en het ontzwangeringsproces.

Bij alle processen die te maken hebben met de maandelijkse cyclus, spelen twee hormonen een belangrijke rol: oestrogeen en progestageen (progesteron). In de eerste helft van de cyclus overheerst het oestrogeen. In de tweede helft van de cyclus het progesteron. Er hoeft maar iets mis te gaan in de samenwerking en er ontstaan menstruatiestoornissen. Een (relatief) tekort aan progesteron kan aanleiding geven tot alle verschijnselen, die bij elkaar PMS worden genoemd. Het is dus logisch, dat je deze verschijnselen zou kunnen tegengaan met een paar tabletjes van de stof, waarvan het lichaam zelf te weinig aanmaakt.

Ondanks het feit dat het verleidelijk is om een postpartum depressie (PPD) alleen te wijten aan een daling van hormoonspiegels, kunnen verscheidene andere factoren een rol spelen, zoals een stressvolle gebeurtenis, depressie vroeger, stemmingsstoornissen in de familie of een te traag werkende schildklier.

In de eerste maand na de bevalling worden drie keer zoveel vrouwen depressief als in een controlegroep. Dus de bevalling moet gezien worden als een belangrijke bevorderende factor.

Zowel bij een postnatale depressie als bij een premenstruele spanning als bij een premenstrueel distress is het hormonaal evenwicht verstoord.

 kraamtranen

Kraamtranen

Per jaar vinden er in Nederland circa 220.000 bevallingen plaats. Ongeveer 1 op de 10 vrouwen krijgt in meer of mindere mate een postnatale depressie...

Meer informatie!

Eileen Engels

Eileen Engels is verpleegkundige, PPD-PMS deskundige en auteur van 'Kraamtranen; alles over postnatale depressies, PMS en andere hormonale problemen'; met een voorwoord van prof. dr. A.A. Haspels; 2e druk (Uitgeverij Pica, 2008, ISBN 978907767133).

Ik ben in 1980 in een ziekenhuis in Wageningen samen met gynaecoloog drs. E.W. Loendersloot (tot zijn overlijden in 1989) een praktijk gestart voor vrouwen met een postnatale depressie (PND), premenstruele spanning (PMS) en pre menstrueel distress (PMD) Met liefde voor dit vak heb ik dit werk na het overlijden van Ernst Loendersloot voortgezet samen met wijlen prof. dr. A.A. Haspels, hoogleraar gynaecologie. Tot op heden toe ben ik de enige verpleegkundige in Nederland die als deskundige is opgeleid op het gebied van PPD ,PMS,PMD in het voormalig Pieter Pauw ziekenhuis te Wageningen. Sinds 37 jaar ben ik actief op dit gebied en deed ik dit werk naast mijn toenmalige baan als hoofdverpleegkundige. Momenteel werk ik voornamelijk vanuit huis en begeleidt mijn patiënten telefonisch en beantwoordt hun mails. Ook op vakantie neem ik mijn laptop mee om de begeleiding te kunnen voortzetten. Ik geef advies en bied een luisterend oor (24 uur en zeven dagen per week) en sleep mijn patiënten er vaak letterlijk doorheen. Dit is nodig omdat de vrouwen het niet alleen redden met de medicatie, maar vooral ook mentale steun en begeleiding nodig hebben.

Tot voor kort gaf ik ook lezingen over PND en PMS in België en Nederland over dit onderwerp aan psychiaters, huisartsen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en verloskundigen en begeleid studenten bij hun scripties met betrekking tot dit onderwerp voor hun HBO-opleiding. Daarnaast is er veel gepubliceerd, was ik met regelmaat op tv en radio als het over dit onderwerp ging en werkte ik mee aan interviews van diverse tijdschriften en kranten. Omdat er bij huisartsen en gynaecologen weinig tot geen kennis was (en vaak nog niet is) met betrekking tot de impact van een PND, PMS,PMD word ik regelmatig geraadpleegd op dat gebied, zowel op radio als televisie, alsmede door artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werksters en psychiaters. Samen met Ernst Loendersloot zijn kennis en deskundigheid en betrokkenheid hebben we PND,PMS en PMD in Nederland voor een groot gedeelte bespreekbaar gemaakt. Ik word met grote regelmaat benaderd middels mijn website "kraamtranen.nl". In samenwerking met prof. dr. A.A. Haspels (overleden in 2012) heb ik twee wetenschappelijke onderzoeken verricht, die o.a. in het tijdschrift voor huisartsgeneeskunde zijn gepubliceerd (2004).

Als kroon op mijn werk hebben ex cliënten ervoor gezorgd dat ik op 24 april 2015 geridderd ben tot Ridder in de orde van Oranje Nassau op het gemeentehuis te Neerijnen. (zie nieuwsbericht)

 kraamtranen

Brochure “Postnatale depressie”

Wat is een postnatale depressie (PND) – ook wel post partum depressie (PPD) genoemd – en wat valt eraan te doen? Onze e-brochure geeft antwoord op alle vragen.

Meer informatie!