Kraamtranen

Alles over postnatale depressies,
PMS en andere hormonale problemen.

Behandelingsmethode Eileen Engels

Dydrogesteron (Duphaston) is een progestageen, een synthetische versie van het hormoon progesteron. In het verleden is aangetoond (1979 prof. dr. A.A. Haspels en prof. dr. Van Keep) dat PMS vaak wordt veroorzaakt door een te lage progesteronspiegel tijdens die bewuste periode van de menstruele cyclus of door een verstoring in het evenwicht tussen progesteron- en de oestrogeenspiegels, bijvoorbeeld na een bevalling, miskraam, abortus of het gebruik van de morning-afterpil.

Als dit het geval is, moet het progesteronniveau in het bloed verhoogd worden. En daar begint de rol van dydrogesteron. Er zijn verschillende progestagenen, maar dydrogesteron lijkt het meest op progesteron en heeft ook het meeste succes bij de behandeling van PMS, PPD ( postpartum depressie). In het St. Thomas Hospital in Londen bijvoorbeeld werd gevonden, dat bijna driekwart van alle vrouwen die met dydrogesteron was behandeld, volkomen genezen was of zóveel beter, dat ze gemakkelijk met de resterende verschijnselen konden leven.

De meeste vrouwen vonden dat vooral de psychische verschijnselen veel minder werden of verdwenen en bijna allen raakten waterretentie kwijt. In Frankrijk hebben Marvais- Jarvis en J.P. Bercovici, die dydrogesteron meer dan zes jaar hebben toegepast, geconstateerd dat 80 % van de vrouwen die ze voor PMS hadden behandeld, opvallend goed vooruitgegaan was. Dydrogesteron is alleen op recept verkrijgbaar in de vorm van tabletten, zodat bezoek aan de huisarts of gynaecoloog noodzakelijk is. Echter de in te stellen dosering moet worden bepaald door een deskundige op dit gebied. De huisarts noch gynaecoloog heeft deze materie in de opleiding gehad. Er waren in Nederland slechts twee gynaecologen en één reguliere PPD – PMS deskundige die de vakkennis hadden, te weten Drs.E.W.Loendersloot prof. dr. A.A. Haspels en Eileen Engels.

Drs.E.W.Loendersloot en Prof. Haspels zijn helaas inmiddels overleden.

Tot nu toe zijn er weinig bijverschijnselen van dydrogesteron waargenomen. Ongeveer 5% van de vrouwen die in het St.Thomas Hospital behandeld werden, hadden een beetje last van misselijkheid, soms wat hoofdpijn, iets meer pijnlijkheid van de borsten, of voor het eerst optreden van die pijnlijkheid als zij het nog nooit hadden gehad. Een enkele maal had een vrouw last van kleine veranderingen in haar menstruele cyclus (onttrekkingsbloedingen). Verder zijn er nooit ernstige bijwerkingen waargenomen. Bij alle hormoontabletten bestaat altijd een beetje angst dat zij kanker zouden kunnen verwekken. Bij alle proeven die met dydrogesteron gedaan zijn, is echter geen enkele aanwijzing gevonden dat het een kankerverwekkend effect zou hebben.

PMS of PPD kan niet in het bloed opgespoord worden. Hormonen kunnen wel bekeken worden, maar geven geen diagnose. Een intakegesprek met de juiste vraagstelling en de duidelijkheid van de vrouw zelf, geeft deze diagnose wel.

 kraamtranen

Kraamtranen

Per jaar vinden er in Nederland circa 220.000 bevallingen plaats. Ongeveer 1 op de 10 vrouwen krijgt in meer of mindere mate een postnatale depressie...

Meer informatie!