Kraamtranen

Alles over postnatale depressies,
PMS en andere hormonale problemen.

Eileen Engels (PPD- PMS deskundige)

Eileen Engels

Ingeschreven in het register van de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg "de wet BIG" registernummer 59038395830 - K.v.K. 30275306

Eileen Engels (verpleegkundige) is in 1980 in een ziekenhuis te Wageningen samen met drs. E.W. Loendersloot (gynaecoloog) een praktijk gestart voor vrouwen met een postnatale depressie (PND) en premenstruele spanning (PMS) Dit naar aanleiding van haar eigen ervaring na de geboorte van haar derde kind. Vanaf 1980 is Eileen Engels als enige verpleegkundige in Nederland opgeleid in het voormalig Pieter Pauwziekenhuis te Wageningen tot PPD-PMS deskundige door wijlen drs. E.W. Loendersloot. Zij hielden in het ziekenhuis het spreekuur voor vrouwen met een PPD en PMS. Uniek voor Nederland. Aan deze samenwerking kwam helaas een einde doordat drs. E.W. Loendersloot in 1989 veel te jong overleed. Sinds de jaren (1989 tot 2008) stond Eileen in nauw contact met professor dr. A.A. Haspels. Prof. dr. A.A. Haspels is op 30 december 2012 op de respectabele leeftijd van 87 jaar overleden. Een groot man is heen gegaan, Haspels was haar steun en toeverlaat op haar vakgebied en tijdens haar wetenschappelijke onderzoeken. Zij kon altijd op hem rekenen. Eileen Engels (verpleegkundige) wordt meer dan eens geraadpleegd door artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en vele anderen. Ook met grote regelmaat door diverse media.

Wat kan een PPD-PMS-deskundige voor U betekenen?

Postnatale depressies komen voor sinds er bevallingen zijn. Duizenden jaren geleden werden al notities bijgehouden door artsen die verwardheid (kraamkolder) bij vrouwen signaleerden na een bevalling. Men dacht dat de vrouw dan bezeten was door de duivel en deed men aan duivelsuitdrijving. PPD is zelfs bekend in de dierenwereld. Er zijn voorbeelden van apen die hun jongen verstoten, zeugen die hun biggen opvreten, merries die hun veulen niet bij zich willen of koeien die hun kalfje vertrappen. Onnatuurlijk (agressief) gedrag van moederdieren tegenover de nieuwgeborene is volgens dierenartsen vaak, net als bij mensen, hormonaal.

Postnatale depressie is dus zeker geen modeverschijnsel. Een op de tien bevallen vrouwen in Nederland, België en overal ter wereld krijgt te maken met een postnatale depressie in een ernstige of mildere vorm. Het herkennen van deze ziekte is lang niet altijd even makkelijk. Veel vrouwen weten zelf niet wat er aan de hand is of schamen zich diep voor hun gevoelens en durven er niet over te praten. Ook de erkenning van de ziekte kan soms problemen opleveren. Een postnatale depressie (kortweg PND) wordt niet altijd serieus genomen, of het wordt afgedaan als zwakte van de vrouw.

Socrates was één van de drie invloedrijkste filosofen (naast Plato en Aristoteles) uit de Griekse oudheid. Hij was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde in zijn wereldbeschouwing vanuit de vraag: hoe moeten wij zo verantwoord mogelijk leven? De intuïtieve erkenning van de totaliteit van lichaam en geest is al zo oud als de beschaving zelf. Reeds 400 jaar voor Christus onderwees Socrates dat "zoals het niet past om de ogen zonder hoofd of het hoofd zonder het lichaam te genezen, zo past het niet om het lichaam te genezen zonder ziel". In onze tijd, met zich snel ontwikkelende specialismen en technologie, is de holistische benadering van de patiënt goed in het gedrang gekomen. Gebrek aan kennis over psychosomatiek (betrekking hebbend op lichaam en geest in zijn geheel) en tijdsdruk maken dat de orgaanspecialist soms al te gemakkelijk voor een puur somatische benadering kiest. Onbegrepen klachten vormen een groot probleem in de gezondheidszorg. Lichaam en geest zijn één en dat wordt helaas te weinig onderkend. Dokters worden getraind om vooral niets te missen op somatisch gebied. Een arts is makkelijk te veroordelen als hij/zij door nalatigheid een somatische diagnose mist. Als hij/zij een psychische oorzaak mist hoor je daar niemand over.

De psychosomatische geneeskunst is voor alles een goede wijze van benadering. Het is de manier waarop de PPD-PMS deskundige Eileen Engels vanaf het eerste contact met haar patiënt meedenkt, meekijkt, meevoelt. Vooral bij vrouwen welke PPD of PMS hebben waarin organen centraal staan, die niet alleen een biologische of somatische functie vervullen, maar ook een emotionele en sociale betekenis hebben, is de psychosomatische benaderingswijze de methode om tot een juiste diagnose te komen. Luisteren naar de patient, ruimte geven aan emoties, de klachten serieus nemen. Op deze manier kunnen oorzaak en gevolg van de klachten opgespoord worden en kan de patient worden begrepen. Het is jammer dat er nog te weinig artsen zijn die de klachten van de vrouw met PPD of PMS wel serieus nemen. Professor Haspels deed dat. Dat geldt ook voor de eerder genoemde vrouwenarts Ernst Loendersloot. Haspels, Loendersloot en de Engelse vrouwenarts dokter Katherine Dalton waren het boegbeeld voor vrouwen met deze aandoeningen. Het begeleiden van vrouwen na de bevalling en van vrouwen met premenstruele spanning ervaart Eileen als zeer inspirerend. Het is een voorrecht om zo dichtbij iemand te mogen staan.

U kunt uitsluitend bij Eileen Engels een consult aanvragen met goedkeuring/toestemming van de eigen huisarts (of een andere behandelaar welke arts is). Zie tevens Begeleiding voor nadere informatie.

Heeft u vragen stel deze gerust door het contactformulier in te vullen of te mailen naar e-engels@planet.nl

 kraamtranen

Kraamtranen

Per jaar vinden er in Nederland circa 220.000 bevallingen plaats. Ongeveer 1 op de 10 vrouwen krijgt in meer of mindere mate een postnatale depressie...

Meer informatie!