Kraamtranen

Alles over postnatale depressies,
PMS en andere hormonale problemen.

Aan de wieg van de postnatale depressie: Hoe het allemaal begon

Eileen Engels kwam eind 1979 voor een kleine medische ingreep terecht in het ziekenhuis in Wageningen waar ze zelf haar opleiding voor verpleegkundige had gedaan. Haar verhaal over haar postnatale depressie kwam bij toeval ter sprake bij Drs. E.W. Loendersloot (gynaecoloog), hij was de eerste arts die dit serieus nam.

Zes weken na de medische ingreep moest ze terug komen op controle en Eileen had het plan bedacht om vrouwen te gaan helpen welke een postpartum depressie of het premenstrueel syndroom hadden. Zo'n tijd na een bevalling gunde ze geen enkele vrouw en geen enkel gezin. Eileen vroeg tijdens de controle aan Loendersloot of hij interesse had om samen met haar een praktijk te starten voor vrouwen met een postnatale depressie (PND) en premenstruele spanning (PMS).
Loendersloot aarzelde geen moment en zei: "Ja... dat gaan we samen doen".

Het spreekuur voor vrouwen met postnatale depressie was geboren in 1980 in het Wageningse Pieter Pauw ziekenhuis, uniek voor Nederland en ook voor de rest van de wereld. Eileen Engels werd in 1980 als enige verpleegkundige in Nederland opgeleid tot PPD/PMS deskundige door Loendersloot.

Loendersloot stond destijds in nauw contact met de Engelse arts Katharine Dalton die in het St.Thomas hospital in Londen werkte, zij was de ontdekker van de behandeling van postnatale depressie en het premenstrueel syndroom.

Eileen en Loendersloot

Aan de samenwerking met Drs. E.W. Loendersloot kwam helaas te vroeg een einde doordat Loendersloot in 1989 veel te jong overleed.
De belofte aan hem om door te gaan met deze vrouwen te helpen heeft ze waar gemaakt tot op de dag van vandaag.

Loendersloot is voor de medische wetenschap zeer belangrijk geweest. Hij heeft een voortrekkersrol gespeeld bij patiënten voorlichting, zoals postnatale depressie en premenstruele spanning. Op een begrijpelijke manier gaf hij patiënten niet alleen uitleg over de diagnose, maar ook over de behandeling. Zowel mondelinge als schriftelijke informatie vond hij zeer belangrijk.

Later vanaf (1989 tot 2008) stond Eileen in nauw contact met professor dr. A.A. Haspels. Ze kenden elkaar al door het Wageningse spreekuur en de vele lezingen en congressen en de vele media aandacht die ze destijds gezamenlijk kregen niet alleen in Nederland maar ook in België en Engeland.

Prof. dr. A.A. Haspels is op de respectabele leeftijd van 87 jaar overleden in 2012.

Haspels was na het overlijden van Loendersloot haar steun en toeverlaat op haar vakgebied en tijdens haar wetenschappelijke onderzoeken welke in 2003 gepubliceerd werden in het Tijdschrift voor huisartsgeneeskunde. Deze onderzoeken zijn hierna nooit meer overtroffen.

Eileen Engels wordt meer dan eens geraadpleegd door artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en vele anderen. Ook met grote regelmaat door diverse media.

De hedendaagse campagne anno 2018 om postnatale depressie bespreekbaar te maken werd dus allang gevoerd in de tachtiger jaren echter dit werd niet altijd opgepikt zo blijkt.

Eileen en Loendersloot starten praktijk