Kraamtranen

Alles over postnatale depressies,
PMS en andere hormonale problemen.

Wat is een kraambedpsychose?

De kraambedpsychose (puerperaal - psychose) ontstaat meestal enkele dagen na de bevalling. Soms voorafgegaan door vage klachten zoals:

 • Vermoeidheid
 • Somber zijn
 • Niet blij zijn met de komst van de baby
 • Depressiviteit
 • Nervositeit
 • Denken gek te worden
 • Bang om gek te worden
 • Angst om rare dingen te gaan doen
 • Suïcidale dreigementen (eigenlijk een noodkreet)
 • Slecht slapen
 • Slecht kunnen denken
 • Het kind niet meer willen
 • Het gevoel hebben niet in je lichaam te zitten
 • Uitgeput zijn
 • Paniek
 • Rugpijn
 • Hoofdpijn
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Flauwvallen

Je hoeft niet al deze klachten te hebben om een psychose te hebben.

Kraambed psychose kan ook accuut optreden. De kraamvrouw is verward, angstig, onrustig en heeft achtervolgingswanen. De patiënte zal krampachtig contact met de werkelijkheid proberen te behouden, maar zij glijdt desondanks van tijd tot tijd weer terug in de psychose. Ze is tijdens deze ogenblikken soms erg agressief tegenover zichzelf (zelfmoordpogingen zijn talrijk), en ook tegenover de baby, die zij in een vlaag van verstandsverbijstering kan vermoorden. De kraambedpsychose is het ernstigste ziektebeeld na een bevalling. Opname op een psychiatrische afdeling is dan ook tijdelijk noodzakelijk voor moeder en kind. Een kraambedpsychose komt ongeveer bij 1 op de 500 kraamvrouwen voor.

Behandeling

Behandeling

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op om jouw eventuele hormonale problemen aan te pakken of lees meer over mijn unieke behandelingsmethode...

Meer informatie!

Hallucinaties

U kunt last hebben van hallucinaties. Bij hallucinaties hoort, ziet, voelt, proeft of ruikt u dingen die anderen niet waarnemen. U hoort bijvoorbeeld gemompel of stemmen. In sommige gevallen klinken stemmen als echt geluid, soms lijken het meer hardop klinkende gedachten. Het kan ook zijn dat u hallucinaties hoort in de vorm van opdrachten. Dit kunnen onschuldige opdrachten zijn, zoals 'doe de huishouding' of 'haal boodschappen'. U kunt echter ook opdrachten krijgen die u aanzetten tot gevaarlijk gedrag.

Derealisatie- en depersonalisatieverschijnselen

U kunt het gevoel hebben dat de wereld niet echt is. Het is alsof u een film kijkt. Dit wordt derealisatie genoemd. Ook kunt u zichzelf als veranderd voelen of u van uzelf vervreemd voelen als u in de spiegel kijkt. Dit verschijnsel heet depersonalisatie.

Slaapproblemen

Bij een accute psychose kan uw dagnachtritme verstoord raken of worden omgedraaid. Hierdoor kan uw psychose verergeren. Het kan ook gebeuren dat u dagenlang nauwelijks slaapt.

Positieve en negatieve symptomen

De symptomen die zich bij een psychose kunnen voordoen, worden vaak ingedeeld in positieve en negatieve symptomen. De positieve symptomen zijn symptomen die nieuw gedrag veroorzaken. U kunt zich bijvoorbeeld anders gaan gedragen doordat u last heeft van denkstoornissen (wanen) en waarnemingsstoornissen (hallucinaties). De negatieve symptomen veroorzaken verlies aan initiatief. U kunt bijvoorbeeld moeilijk uit bed komen en verricht weinig activiteiten op uw werk of thuis.

Oorzaken van psychosen

De oorzaak van een psychose is lang niet altijd bekend. Soms is de oorzaak wel duidelijk Bijvoorbeeld bij een ziekte met koorts, vergiftiging, drugsgebruik of een schildklierafwijking. De psychotische symptomen kunnen zich ook voordoen als bijverschijnsel bij een depressie of manie (bipolaire stoornis). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat erfelijke aanleg een rol kan spelen bij het krijgen van psychosen. Dit geldt onder meer bij psychosen zoals schizofrenie en bij stemmingsstoornissen (depressie en manie). Bij mensen met een aanleg voor psychosen, kan stress of drugsgebruik de symptomen uitlokken of versterken. Er bestaan aanwijzingen dat er op latere leeftijd psychosen kunnen ontstaan door een virusinfectie voor de geboorte of een problematische bevalling. Over andere oorzaken bestaat nog veel onduidelijkheid.

 kraamtranen

Kraamtranen

Per jaar vinden er in Nederland circa 220.000 bevallingen plaats. Ongeveer 1 op de 10 vrouwen krijgt in meer of mindere mate een postnatale depressie...

Meer informatie!